Keystone logo

33 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การสอน TESOL (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น) 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศึกษาศาสตร์
  • การสอน
  • TESOL (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น)
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (33)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การสอน TESOL (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น)

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับลำโพงของโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ วิชา TESOL อาจรวมถึงภาษาศาสตร์สำหรับครูผู้สอนไวยากรณ์วิธีการและการประเมินผลและการพัฒนาทักษะภาษา