Keystone logo
University of Glasgow Online ปริญญาโทออนไลน์ในด้านการตลาด

ปริญญาโทออนไลน์ในด้านการตลาด

University of Glasgow Online

University of Glasgow Online

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Glasgow, ประเทศอังกฤษ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

2 - 3 ปี

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

GBP 15,000 / per course *

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

Apr 2024

* ผ่อนชำระเป็นงวด 1,667 ปอนด์ต่อ 20 เครดิต รวมเป็นเงิน 15,000 ปอนด์

บทนำ

หลักสูตร

อันดับ

โอกาสในการทำงาน

การรับสมัคร

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม