Keystone logo
University of Florida - College of Journalism and Communications ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตออนไลน์ในการสื่อสารมวลชน - การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ระดับโลก

ปริญญาโทศิลปศาสตร์ in

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตออนไลน์ในการสื่อสารมวลชน - การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ระดับโลก University of Florida - College of Journalism and Communications

University of Florida - College of Journalism and Communications

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน

  • ปริญญาตรีการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (BA)
    • Germany Online, ประเทศเยอรมัน
  • การกำกับดูแล - ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (หลักสูตรออนไลน์ฟรีพร้อมใบรับรอง)
    • Online
  • MA ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
    • Paris, ฝรั่งเศส