Keystone logo
© Eva Dang
University of Bath Online

University of Bath Online

University of Bath Online

คำรับรองของนักเรียน

อันดับ

  • อยู่ในอันดับที่ 5* มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร
  • อันดับ 2* สาขา บัญชีและการเงิน
  • อยู่ในอันดับที่ 8th* สำหรับโอกาสในการสำเร็จ การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
  • อันดับที่ 3rd* ใน สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
  • อันดับที่ 6th* สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานที่

  • Bath

    Claverton Down, BA2 7AY, Bath

คำถาม