Keystone logo
Unicaf University (ZM) Master of Science in Sustainable Development

ปริญญาโท in

Master of Science in Sustainable Development

Unicaf University (ZM)

Unicaf University (ZM)

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Lusaka, แซมเบีย

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

2 - 5 ปี

ก้าว

เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

การรับสมัคร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม