Keystone logo
Unicaf University (ZM) Master of Science in Computer Science – ZM

ปริญญาโท in

Master of Science in Computer Science – ZM

Unicaf University (ZM)

Unicaf University (ZM)

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Lusaka, แซมเบีย

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

2 - 5 ปี

ก้าว

เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

การรับสมัคร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม