Keystone logo
UK Open College หลักสูตร: CIW Perl Specialist (QCF)

หลักสูตร in

หลักสูตร: CIW Perl Specialist (QCF)

UK Open College

UK Open College

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

UK Online, ประเทศอังกฤษ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

100 ชั่วโมง

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

GBP 199 / per course

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน