Keystone logo
The University of North Carolina Chapel Hill ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์ออนไลน์

ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์ออนไลน์

The University of North Carolina Chapel Hill

The University of North Carolina Chapel Hill

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Online USA

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

16 เดือน

ก้าว

เต็มเวลา, ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม