Keystone logo
NYU Stern School of Business ใบรับรองการประเมินมูลค่าขั้นสูง
NYU Stern School of Business

ใบรับรองการประเมินมูลค่าขั้นสูง

New York, สหรัฐอเมริกา

16 Weeks

ภาษาอังกฤษ

เต็มเวลา

Request application deadline

Request earliest startdate

USD 2,200 / per course

การเรียนทางไกล

บทนำ

การรับสมัคร

หลักสูตร

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม