Keystone logo
New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

บทนำ

นับตั้งแต่ NYU Steinhardt ก่อตั้งในปี 1890 เราได้ยึดมั่นในพันธกิจของเราในการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความรู้ โดยผสมผสานกับการศึกษา การพัฒนามนุษย์ และวัฒนธรรม เราให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยโปรแกรมด้านการศึกษา สื่อ สุขภาพ ศิลปะ และจิตวิทยาประยุกต์ ด้วยความมุ่งมั่นในการบริการสาธารณะ เรามอบโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน และคณาจารย์ของเราเป็นผู้นำที่โดดเด่นในสาขาของตน

สถานที่

  • New York

    Washington Square East,82, 10003, New York

    คำถาม