Keystone logo
Multnomah University Online

Multnomah University Online

Multnomah University Online

บทนำ

เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย Multnomah ในการจัดหานักศึกษาคริสเตียนผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้เป็นผู้นำผู้รับใช้ที่มีความสามารถในทางพระคัมภีร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณและมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการหล่อหลอมให้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรชุมชนและโลก

เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย Multnomah ที่จะเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายซึ่งจัดเตรียมนักศึกษาให้รักพระคริสต์และรับใช้เพื่อนบ้านผ่านชีวิตและการทำงาน

สถานที่

  • Portland

    8435 NE Glisan St. Portland, OR 97220, , Portland

    คำถาม