Keystone logo
Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

Michigan Community College Association & Michigan Colleges Online

บทนำ

Michigan Community College Association เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยมีศูนย์ความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ (Center for Student Success, Michigan Colleges Online และโครงการฝึกอบรมงานใหม่ของมิชิแกน) ซึ่งอยู่รอบ ๆ 'ศูนย์กลาง' ซึ่งเป็นแกนกลางของ รัฐมิชิแกน Community College Association ที่มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนด้านกฎหมายและสาธารณะ

Michigan Community College Association เป็นสมาคมของวิทยาลัยชุมชนของรัฐมิชิแกนซึ่งมีภารกิจในการให้ความเป็นผู้นำในประเด็นที่มีผลกระทบต่อวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก

สถานที่

  • Michigan City

    110 W. Michigan Ave., Suite 650 | Lansing, | 48933, , Michigan City

    คำถาม