Keystone logo
© Eva Dang
International Career Institute

International Career Institute

International Career Institute

บทนำ

International Career Institute ( ICI ) เป็นผู้นำด้านการศึกษาทางไกลกับหลักสูตรที่หลากหลายมากที่สุดสำหรับนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของวิทยาลัยในเครือซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2521 ซึ่งให้ความรู้กับนักเรียนนับหมื่นคนเป็นประจำทุกปีทั่วโลก นักเรียน ICI มีทักษะที่จะเปลี่ยนโอกาสในการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าให้กับนายจ้าง สถาบันรับฟังนายจ้างผ่านการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ครูเต็มเวลา แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่กระตือรือร้นในสาขาวิชาเฉพาะทาง ICI มีหลักสูตรการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตที่น่าตื่นเต้นกว่า 50 หลักสูตรแก่ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่โดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือประสบการณ์และการศึกษาก่อนหน้า ICI ได้รับการยอมรับในระดับสากล สถาบันได้:

 • ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานประกันคุณภาพ,
 • ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
 • หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลและตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม
 • ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการจ้างงานและจัดตั้งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรม,
 • 32% ของนักศึกษา ICI เป็นพนักงานของ บริษัท และหน่วยงานรัฐบาล ค่าเล่าเรียนได้รับการสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากนายจ้าง

สถานที่

สถานที่
 • London

  27 Old Gloucester St , WC1N 3AX, London

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • linkedin

คำถาม