Keystone logo
Grace College & Theological Seminary (Indiana)

Grace College & Theological Seminary (Indiana)

Grace College & Theological Seminary (Indiana)

บทนำ

ที่ Grace College เราได้รับคำแนะนำจากชื่อของเรา พระคุณไม่ได้เป็นเพียงประเพณีที่เราก่อตั้งขึ้น มันคืออนาคตที่เราโอบกอด ทุกชั้นเรียนที่คุณสามารถเข้าเรียนได้ที่นี่ตั้งแต่พระคัมภีร์ไปจนถึงชีววิทยาการสื่อสารไปจนถึงเคมีเป็นความเชื่อที่บูรณาการและสอนโดยสาวกที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ เราสอนพระคัมภีร์เป็นความจริงสูงสุดในชั้นเรียนของเราซึ่งหมายความว่าวิทยาศาสตร์ของเราได้รับการเข้าหาจากมุมมองของนักสร้างสรรค์และเราสนับสนุนให้วิศวกรของเราเปลี่ยนแปลงโลก

Grace College และ Grace Theological Seminary ต่างมีประวัติอันยาวนานในฐานะหุ้นส่วนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นับตั้งแต่ก่อตั้ง Grace Theological Seminary ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่โดดเด่นสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในงานเผยแผ่ศาสนาและศาสนศาสตร์สำหรับนักศึกษาทั่วโลก ในทำนองเดียวกัน Grace College ซึ่งเป็นวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของคริสเตียนได้เติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นทางวิชาการในปัจจุบันโดยเปิดสอนสาขาวิชาเอกและผู้เยาว์มากกว่า 90 ในสาขาศิลปะและวิทยาศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ธุรกิจการศึกษาและการศึกษากระทรวง

สถานที่

  • Indiana

    200 Seminary Drive Winona Lake, Indiana 46590, 46590, Indiana

    คำถาม