Keystone logo
FutureLearn โรม: ทัวร์เสมือนจริงของหลักสูตรเมืองโบราณ - มหาวิทยาลัยเร้ดดิ้ง

โรม: ทัวร์เสมือนจริงของหลักสูตรเมืองโบราณ - มหาวิทยาลัยเร้ดดิ้ง

FutureLearn

FutureLearn

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

5 สัปดาห์

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม