Keystone logo
FutureLearn ภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย: หลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาภาษา - บริติชเคานซิล
FutureLearn

ภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย: หลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาภาษา - บริติชเคานซิล

6 Weeks

ภาษาอังกฤษ

ไม่เต็มเวลา

การเรียนทางไกล

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน