Keystone logo
Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองในการปรับตัวทางการเงินสภาพภูมิอากาศ

ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองในการปรับตัวทางการเงินสภาพภูมิอากาศ

Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Frankfurt, ประเทศเยอรมัน

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

6 เดือน

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

EUR 1,700 *

หมดเขตรับสมัคร

30 Sep 2023

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

01 Sep 2023

* มีส่วนลดให้

บทนำ

นักเรียนในอุดมคติ

การรับสมัคร

หลักสูตร

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม