Keystone logo

Euroaula Barcelona

A logo

บทนำ

EUROAULA University College เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 และเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 1997 EUROAULA เป็นพันธมิตรกับ University of Girona โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาด้านการท่องเที่ยว, หลักสูตร Double Degree in Tourism and Internacional Hospitality and Tourism Management รวมถึงหลักสูตรปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาตรี ดังนั้นการศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นจึงเป็นทางการและได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์

ในทำนองเดียวกัน Euroaula เป็นศูนย์ที่ได้รับการยอมรับจาก Department d´Ensenyament of the Generalitat of Catalonia สำหรับการสอนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของการฝึกอบรมสายอาชีพโดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ DOGC ENS/2116/2002/ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม

เราเป็นสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวด้วยวิชาชีพด้านนวัตกรรมการสอน ใน EUROAULA เราฝึกอบรมมืออาชีพในอนาคตของภาคการท่องเที่ยวโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและการศึกษากรณีจริง

ประสบการณ์การสอนที่กว้างขวางของเราทำให้เราเป็นผู้นำในการฝึกอบรมสายอาชีพ โดยวางเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักเรียนของเราเพื่อรับความรู้ที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับตลาดงานที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เรายังเป็นส่วนหนึ่งของ Association Européenne des Escoles d'Hôtellerie et de Tourisme ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งยุโรป

UNE-EN ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับคุณภาพการฝึกอบรมระบบการจัดการใน University School of Tourism Euroaula วัตถุประสงค์หลักคือการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมของเราอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นโปรแกรมการศึกษาของเราจึงได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2550 และ Euroaula เอาชนะการตรวจสอบทุกปีด้วยความสำเร็จซึ่งดำเนินการโดย บูโร เวอริทัส

สถานที่

  • Calle de Aragón,208, 08011, Barcelona

คำถาม