Keystone logo
Concordia University Ann Arbor School of Education

Concordia University Ann Arbor School of Education

Concordia University Ann Arbor School of Education

บทนำ

เราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จุดเชื่อมต่อของความรู้และความเชื่อของคริสเตียน นักเรียนพัฒนาศักยภาพที่พระเจ้ามอบให้และเตรียมที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ไม่ธรรมดาด้วยจุดมุ่งหมายทางวิชาชีพที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น โรงเรียนโปรแกรมและโครงการริเริ่มทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำจากความซื่อสัตย์ร่วมกันต่อคำมั่นสัญญากลางนี้

Concordia University Ann Arbor เป็นส่วนหนึ่งของ Concordia University System ซึ่งเป็นเครือข่ายวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ดำเนินการอย่างอิสระ อย่างไรก็ตามทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับนิกายลูเธอรัน - มิสซูรีเถร มหาวิทยาลัยของเราให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลากหลายสาขาอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาด้านอาชีพของคริสตจักรอย่างมืออาชีพในด้านการศึกษาก่อนเซมินารีการฝึกอบรมครูลูเธอรันดนตรีประจำตำบลและการเป็นผู้นำพันธกิจของคริสตจักร

สถานที่

  • Ann Arbor

    Geddes Road,4090, 48105, Ann Arbor

    คำถาม