Keystone logo
The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) ใบรับรอง CIPFA ในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IPSAS)

ประกาศนียบัตร in

ใบรับรอง CIPFA ในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IPSAS)

The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

London, ประเทศอังกฤษ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ, สเปน

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

ขอข้อมูล

ก้าว

ขอข้อมูล

ค่าเทอม

GBP 220 / per course

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน