Keystone logo
Campus Stellae Instituto Europeo ปริญญาโทสาขากลยุทธ์การจัดการและการจัดการองค์กรกีฬา MBA

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ in

ปริญญาโทสาขากลยุทธ์การจัดการและการจัดการองค์กรกีฬา MBA Campus Stellae Instituto Europeo

Campus Stellae Instituto Europeo

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน

  • ใบรับรองออนไลน์ในการจัดการ Esports
    • USA Online, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโทสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการกีฬา
    • Georgetown, สหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการวิเคราะห์และการจัดการกีฬา
    • Washington, สหรัฐอเมริกา