Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
American University - School of International Service (SIS)

American University - School of International Service (SIS)

American University - School of International Service (SIS)

บทนำ


โรงเรียนการบริการระหว่างประเทศ (SIS) ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันเข้าใจว่าความท้าทายระดับโลกที่ซับซ้อนจำเป็นต้องใช้สหวิทยาการและการแก้ปัญหาร่วมกัน ชุมชน SIS ที่หลากหลายมีการรวมกันด้วยแนวคิดในการให้บริการ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทีมสนับสนุนและเครือข่ายของเพื่อนที่มีประสบการณ์ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในด้านการต่างประเทศโดยให้ความสนใจกับความเข้าใจและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและทักษะการวิเคราะห์ที่เข้มแข็ง SIS ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนิตยสารด้านการต่างประเทศชั้นนำอย่างต่อเนื่องโดยนิตยสาร Foreign Policy ฉบับหนึ่ง

คำถาม