Keystone logo
ของคุณ ค้นหาปริญญาเอกออนไลน์ของคุณ

ค้นหาหลักสูตรปริญญาเอกออนไลน์ที่คุณต้องการ

คุณต้องการเรียนอะไร
คุณต้องการเรียนที่ไหน

ปริญญาเอกหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เป็นระดับการศึกษาสูงสุดในสาขาวิชา ดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (DBA) เป็นหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยคณะวิชาธุรกิจหรือคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัย การสำเร็จปริญญาเอกออนไลน์หรือ DBA ออนไลน์อาจส่งผลให้โอกาสในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก สำหรับนักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่สนใจในการเป็นผู้นำ วิชาการ การให้คำปรึกษา การวิจัย และการเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือ DBA สามารถมอบข้อได้เปรียบหรือคุณสมบัติที่จำเป็นได้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกออนไลน์และหลักสูตร DBA ออนไลน์ ความหลากหลายของหลักสูตร Online PhD และ Online DBA ที่แตกต่างกันอาจมากเกินไป - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มการค้นหาของคุณโดยดูหลักสูตรปริญญาเอกออนไลน์และหลักสูตร DBA ออนไลน์ยอดนิยมตามรายการด้านล่าง

โปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่