Keystone logo

4 ออนไลน์ ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน ธุรกิจระหว่างประเทศ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ
  • ธุรกิจศึกษา
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน ธุรกิจระหว่างประเทศ

นักศึกษาที่สนใจในด้านการตลาดระหว่างประเทศ สามารถเลือกศึกษา MBA หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศได้ หลักสูตรปริญญาโทนี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานและการจัดการของบริษัทระดับโลก ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

หลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับความรุนแรงของโลกธุรกิจ เมื่อได้เข้าศึกษา DBA นักเรียนสามารถแสดงให้นายจ้างเห็นถึงการทุ่มเท, ทำงานหนักและมีความรู้ความสามารถมากในสาขาฯํ็ฯ