เว็บมาสเตอร์ - หลักสูตร JavaScript

Distance Learning Centre

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

เว็บมาสเตอร์ - หลักสูตร JavaScript

Distance Learning Centre

Webmaster - หลักสูตรการออกแบบเว็บ JavaScript ได้รับการออกแบบมาเพื่อแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับ JavaScript Programming Language (jQuery อิงค์และ AJAX) ซึ่งรวมเข้ากับ HTML สำหรับการออกแบบเว็บไซต์เชิงโต้ตอบ หลักสูตรประกอบด้วย 10 หน่วยซึ่งออกแบบมาเพื่อค่อยๆสร้างและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคของคุณ แบบฝึกหัดแบบโต้ตอบได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและแบบทดสอบแบบปรนัยและการมอบหมายเมื่อสิ้นสุดแต่ละบทเรียนจะช่วยให้มั่นใจได้ในความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของหัวข้อ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทีละขั้นตอนผ่านบทเรียนโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบใช้อินเทอร์แอคทีฟแบบโต้ตอบและแบบมัลติมีเดียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการเรียนไม่มาก นักเรียนเพียงแค่เรียนที่บ้านหรือที่ทำงานเมื่อเวลาที่อนุญาต ในขณะที่โครงการฝึกอบรมดำเนินไปความสามารถของ JavaScript ของนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนอย่างน่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเกมแบบไดนามิกแบบโต้ตอบเช่น Minefield และ Connect 4 ซึ่งท้าทายทั้งในด้านการสร้างและเสพติดในการเล่น การมอบหมายขั้นสุดท้ายประกอบด้วยการพัฒนาเกมคริกเก็ต Owzat ซึ่งมีทักษะ JavaScript และ jQuery มากมายที่เรียนรู้ในระหว่างหลักสูตรจะถูกนำมารวมกันเพื่อสร้างแอพพลิเคชันอันน่าทึ่งซึ่งคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจอย่างแท้จริง หลักสูตรประกอบด้วยบทเรียนต่อไปนี้:

 • บทที่ 1 - เริ่มต้นใช้งาน JavaScript
 • บทที่ 2 - ตัวจัดการเหตุการณ์ JavaScript
 • บทที่ 3 - การขยายความรู้เกี่ยวกับ JavaScript ของคุณ
 • บทที่ 4 - รูปแบบวัตถุเอกสาร
 • บทที่ 5 - การจัดการข้อผิดพลาด
 • บทที่ 6 - การสร้างเกมเกมทุ่นระเบิด
 • บทที่ 7 - การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์
 • บทที่ 8 - บทนำสู่ JQuery
 • บทเรียน 9 - JavaScript Plus
 • บทที่ 10 - การสร้างเกมคริกเก็ต Owzat

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับ Webmaster จาก Distance Learning Centre - ประกาศนียบัตร JavaScript พร้อมข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์รวมทั้งได้รับการรับรองระดับ Open Awards 4 ระดับประเทศ

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ
Distance Learning Centre

อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
200 
นอกเวลา
Price
ราคา
225 GBP
Locations
ประเทศอังกฤษ - UK Online
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
ประเทศอังกฤษ - UK Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด