ผู้ช่วยสอน - ระดับ 2

Distance Learning Centre

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ผู้ช่วยสอน - ระดับ 2

Distance Learning Centre

ระดับ 2 - หลักสูตรผู้ช่วยผู้สอนถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจหลักและหลักปฏิบัติในการสอนผู้ช่วยผู้สอน หลักสูตรผู้ช่วยสอนสามารถเรียนได้ที่บ้านหรือที่ทำงานและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนและมีทักษะหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งในห้องเรียน หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมกิจกรรมการสนับสนุนในชั้นเรียนมากมาย หลักสูตรผู้ช่วยผู้สอนครอบคลุมหลักสูตรบังคับสี่หน่วยนี้:

  • การสนับสนุนจากครู
  • การสนับสนุนนักเรียน
  • การสนับสนุนหลักสูตร
  • การสนับสนุนโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้สอนยังครอบคลุมถึง 5 หน่วย (3 จำเป็น):

  • ICT ในการสนับสนุนชั้นเรียน
  • ความต้องการการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียน
  • การสนับสนุนการพัฒนาความรู้
  • การสนับสนุนแผนกตัวเลข
  • การทำงานร่วมกับผู้อื่น

Pre-ต้องการ

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรนี้

ระยะเวลาหลักสูตร

นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ตามความสะดวกของตนเอง ต้องกรอกข้อมูลภายในหนึ่งปีและนักเรียนจะได้รับจดหมายและจดหมายติดต่อกับครูสอนพิเศษส่วนตัว

การประเมินผล

คุณจะได้รับการประเมินหลักสูตรที่มีรายละเอียดในเนื้อหาของหลักสูตร หลักสูตรส่วนใหญ่ประกอบด้วยวรรคสั้นเพื่อตั้งคำถาม งานของคุณสามารถส่งกลับไปยังผู้สอนรายวิชาได้ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์

การรับรอง

การรับรองจะได้รับจากหลักสูตรของคุณดังนั้นจึงไม่มีการสอบให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับรางวัลระดับ 2 - Teaching Assistant Certificate of Achievement จาก ABC Awards

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
Distance Learning Centre

อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
100 
นอกเวลา
Price
ราคา
250 GBP
Locations
ประเทศอังกฤษ - UK Online
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
ประเทศอังกฤษ - UK Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด