อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการเตรียมนักเรียนสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำโดยการพัฒนาความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดทางเทคนิคสำหรับการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

หลักสูตรนี้เปิดสอนโดย AF Academy และไม่ได้เชื่อมโยงกับ Singhania University เนื้อหาการศึกษาจะถูกส่งไปยังนักเรียนทุกภาคการศึกษา การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการศึกษาจะถูกส่งไปสองครั้งในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์และส่งกลับโดยผู้สมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

การฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งจำเป็นในการทำหลักสูตรนี้ สถาบันมีอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด

คุณสมบัติ: จบการศึกษาด้วยระเบียบวินัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีธรณีวิทยาฟิสิกส์หรือทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในวิชา ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โลก / น้ำสามารถสมัครได้และการมีสิทธิ์จะต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบัน

ระยะเวลา: 12 เดือน (ออนไลน์ / การศึกษาทางไกลและ 03 เดือนของภาคสนาม); เสนอในเดือนมกราคมเมษายนกรกฎาคม

รายละเอียดของโปรแกรม: โปรแกรมนี้เป็นส่วนสำคัญของการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับส่วนประกอบในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยีตามความต้องการของอุตสาหกรรมน้ำ

ส่วนประกอบของโปรแกรม: โปรแกรมประกอบด้วยโมดูลพื้นฐานเกี่ยวกับธรณีวิทยา, GIS และการสำรวจระยะไกลนอกเหนือจากโมดูลหลัก

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 5 หลักสูตรที่เสนอโดย AF Academy »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Duration
12 
นอกเวลา
Price
1,850 USD
ภาคการศึกษาแรกอินเดียอินเดียนในพระบรมราชูปถัมภ์ INR ภาคการศึกษาที่สอง 25,000 ชาวต่างชาติในสกุลเงิน USD ($): ภาคการศึกษาแรก 1,000 USD, ภาคการศึกษาที่สอง 850 USD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ