เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - หลักสูตรระดับ 3

Distance Learning Centre

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - หลักสูตรระดับ 3

Distance Learning Centre

หลักสูตร PC Technology - Level 3 Online เหมาะสำหรับผู้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ต้องการใช้ขั้นตอนต่อไปและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอาจใช้ขั้นตอนแรกในการทำงานเป็นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ . หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PC Hardware, Windows Operating System รวมถึงคำแนะนำในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและประเด็นด้านความปลอดภัย

หลักสูตรประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้: -

 • บทที่ 1 - บทนำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • หน่วยที่ 2 - ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์สำหรับเครื่องพีซี
 • บทที่ 3 - การติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับพีซี
 • หน่วยที่ 4 - การวินิจฉัยฮาร์ดแวร์
 • หน่วยที่ 5 - รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • หน่วยที่ 6 - เทคโนโลยีระบบเครือข่าย
 • บทที่ 7: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 8: ระบบปฏิบัติการ Windows
 • หน่วยที่ 9: การดูแลรักษา Windows
 • หน่วยที่ 10: ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ

เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร PC Master Class Open Awards ระดับ 3 พร้อมรางวัล Open Awards 8 รางวัล

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าเรียนเป็นพิเศษแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรออนไลน์ของนักเรียนก็ตามควรจะสะดวกสบายในการทำงานบนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ครอบคลุมการใช้พีซีกับระบบปฏิบัติการ Windows ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ Apple Mac เว้นแต่คุณจะมีพาร์ติชัน Windows ติดตั้งอยู่

ระยะเวลาหลักสูตร

นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาสำหรับใบอนุญาตการฝึกอบรมหนึ่งปีที่สนับสนุนอย่างเต็มที่และจะสามารถเข้าถึงครูสอนพิเศษส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาทางอีเมล เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นการศึกษาด้วยตนเองคุณสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาเพียงเล็กน้อยหรือนานเท่าที่ต้องการภายในระยะเวลาการอนุญาต 1 ปี

การประเมินผล

คุณจะได้รับการประเมินผลงานที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรม งานของคุณสามารถส่งไปยังผู้สอนหลักสูตรผ่านทางอีเมลหรือโพสต์เมื่อจบการฝึกอบรม

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ
Distance Learning Centre

อัพเดทล่าสุดวันที่ June 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
100 
นอกเวลา
Price
ราคา
225 GBP
Locations
ประเทศอังกฤษ - UK Online
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
ประเทศอังกฤษ - UK Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด