มหาวิทยาลัยแห่งเนปาลและมหาวิทยาลัย Migraciones

Admisión

Perfil de ingreso:

เอลมาร์กาสและดาริโกกิเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง, ศิษย์เก่าที่มีความเชี่ยวชาญ, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, แพทย์และเภสัชศาสตร์ , así como a aquellos alumno que quieran desecrollar su capacidad investigadora en este campo.

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม:

 • Estar en posesión de un título de เดอ Grado o eque.
 • Tener un buen expediente académico.
 • ความเชี่ยวชาญในการทำงานและการฝึกอบรม
 • Conocer al menos otro idioma, ต้องการความช่วยเหลือ.

Competencias

Competencias generales:

 • CB_01 - ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเชี่ยวชาญ:

 • CE_01 - แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อราและลาสติกเกอร์
 • CE_02 - Entender los conceptos fundamentales de la sociología vinculados a la cuestión migratoria
 • CE_03 - ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ
 • CE_04 - เอนทิตี้ของลอสแองเจลิสเดอลาpsicología social aplicables al ámbito migratorio
 • CE_05 - Conocer el Derecho extranjeríainmigración desde una perspectiva global.
 • CE_06 - Entender las nuevas formas de ciudadanía y los enfoques de la filosofíapolítica para el del migraciones.
 • CE_07 - Conocer la estructura y el funcionamiento del mercado laboral desde el punto de vista de las migraciones. ข้อควรระวังในการใช้งาน
 • CE_08 - Conocer el Derecho de extranjeríaและinmigración en los sistemas migratorios mundiales.
 • CE_09 - Entender los aspectos generales de la integración y de la cohesiónสังคม
 • CE_10 - Conocer los derechos y trayectorias educativos de los คนอพยพ
 • CE_11 - วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมของเดอลาสแตกลาเซียลเดอลาอินเวียร์
 • CE_12 - การสร้างแบบจำลองการเคลื่อนไหวของศาสนา: ศาสนา, ความเป็นสากล, ความขัดแย้ง, ความขัดแย้ง Adquir de conocimiento de la teología de las migraciones.
 • CE_13 - Conocer la vinculación de las migraciones con el desarrollo de los países de ต้นกำเนิด y de destino
 • CE_14 - Entender la conexión de la inmigración con el sistema de bienestar.
 • CE_15 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงของบุคคลที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการย้ายถิ่นฐาน
 • CE_16 - แสดงว่ามีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก
 • CE_17 - Conocer los tema emergentes en la ระเบียบวาระการประชุมในต่างประเทศ
 • CE_18 - Conocer los distintos tipos de fuentes relacionados con el fenómeno migratorio.
 • CE_19 - การตรวจสอบความถูกต้องของการลาออก
 • CE_20 - Optimizar el uso de las tecnologías de información y comunicación.
 • CE_21 - ความสามารถในการชาร์จไฟของ Cabo Un Trabajo เดิม sobre alguno เดอลอสเดอเลียฟอเรสเดอลาส Migraciones que permita demostrar su capacidad investigadora
 • CE_22 - แยกแยะความแตกต่างของความแตกต่างและความสมบูรณ์ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางเพศและการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Objetivos y Metodología

Objetivos:

 • ความรู้เกี่ยวกับ multidisciplinar y humana de las migraciones.
 • Formar y เตรียมความพร้อมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขา los los migrantes ya los agentes involucrados en eleco de investigación e innovación en esta materia
 • ให้ความร่วมมือกับผู้อพยพในต่างประเทศโดยการย้ายถิ่นฐานไปทั่วโลก
Metodología:
 • El sistema de enseñanzaผสมผสานการเรียนรู้ combina la modalidad ในบรรทัด con sesiones presenciales Dicho sistema se desarrollaráíntegramente a través plataforma on-line Moodle (Campus Virtual) ได้รับการออกแบบโดย Internet y logra, así, que estudiantes tengan acceso a una comunidad de aprendizaje donde tamborén se compartan trayectorias profesionales diversas.
 • Este sistema se combinada con una serie de tutorías realizadas mediante sistemas de videoconferencia, skype o y teleseminario además de las sesiones presenciales que se desarrollarán durante la semana presencial. เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เดอ Este modo el estudiante tiene la comodidad de estudiar sin presaciens presencial, บาป perder el trato ส่วนบุคคล con el profesor y la ประสานงานกับ curso.

Becas

ลา Universidad, como instituciónเดอลา Iglesia Católicaเกียรติยศของเซอร์วิลอัยการ, ofrece becas y ayudas เดอ diversas modalidades ซูซูกิพารา colaborar a los gastos เดอenseñanza y propiciar ลา igualdad เดอ oportunidades และfunciónเดอลาส necesidades individualizadas เดอ cada alumno .

Estas ayudas con financias con con fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas การตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ลอสแองเจลิสเดอลามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากลอสแองเจลิส

Salidas Profesionales y Académicas

El Máster Universitario en Migraciones Internacionales ตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า, ความแตกต่างของความสามารถในการทำงานและความต้องการของลูกค้า

Perfil de egreso:

ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการกฤษฎีกาและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดทำคำเสนอซื้อ se prevé una formación especializada para analizar, comparar, ประเมินผลการศึกษาพบว่าตัวเองได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจริง realisation migratoria de la que somos partícipes. การดำเนินการของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกฤษฎีกาและข้อบังคับของคณะกรรมการกฤษฎีกาและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินคดีของคณะกรรมการกฤษฎีกา Asimismo, el postgrado habilita el acceso al programa deicial de เดอมาซิโดเดอ Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo

 • Además, todos los allez de los de los serres de la servicios de la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad Pontificia Comillas . ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

Costos y tarifas

นำเข้าจากต่างประเทศไปยัง 6.420,00 € desglosados ​​en:

 • สิ้นสุดวันที่และเวลา: 1.884,00 €
 • 8 mensualidades de 567,00 € cada una.
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
สเปน

ดูอีก 1 หลักสูตรที่เสนอโดย Universidad Pontificia Comillas »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Duration
1 - 2 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
6,420 EUR
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ