ปริญญาโทการบินโดยการเรียนทางไกล (ร่วมกับ Massey University, New Zealand)

ภาพรวมของโปรแกรม

Master of Aviation (MAv) เป็นหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูงที่เปิดโอกาสให้คุณได้รับทักษะและคุณวุฒิที่จำเป็นต่อการเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณในภาคการบินที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ

โครงสร้างโปรแกรม

MAv เป็นหลักสูตรที่ใช้ชิ้นส่วนซึ่งประกอบด้วยเอกสารที่มีจำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อย 180 หน่วยกิตประกอบด้วยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในตารางเวลาของหลักสูตรและรวมอย่างน้อย 60 หน่วยกิตที่ระดับ 800 ตามการวิจัย Pathway หรือการปฏิบัติวิชาชีพ Pathway

มี 2 ​​ภาคการศึกษาต่อปีและคุณสามารถใช้หน่วยกิตได้ไม่เกิน 60 หน่วยต่อภาคการศึกษา

ข้อกำหนดของหลักสูตร

  • หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย 180 หน่วยกิตในระดับ 700/800 และสามารถทำได้ผ่านทาง Pathway การวิจัยหรือวิชาชีพ
  • สำหรับความคืบหน้าจากส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 2 ใน MAv คุณต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับเกรดอย่างน้อย B- มากกว่าส่วนที่ 1 รวมทั้งเอกสารภาคบังคับ

AWARD OF DEGREE

MAv จะได้รับเมื่อคุณทำตามข้อกำหนดของ Pathway คุณเลือก

ในกรณีที่มีคุณธรรมเพียงพอ MAv ผ่านทาง Pathway วิจัยอาจได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ในกรณีที่มีคุณธรรมเพียงพอ MAv จะเสร็จสมบูรณ์ผ่าน Pathway Professional Pathway อาจได้รับรางวัล Merit หรือ Distinction

การจัดส่งโปรแกรม

โปรแกรมจะจัดส่งในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง คุณได้รับการประเมินตามการส่งงาน

การเรียนการสอน

เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการนำเสนอผ่านชุดทรัพยากรซึ่งอาจรวมถึง:

  • ศึกษาเอกสาร (เช่นคู่มือคู่มือการศึกษาและการอ่านที่จำเป็น) ในเอกสารและ / หรือทางออนไลน์
  • คำแนะนำในการใช้อินเทอร์เน็ต (เช่นเว็บไซต์กระดาษและโปรแกรมอีเมลห้องสนทนาและกลุ่มสนทนา)

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

ความต้องการทางวิชาการ

คุณต้องสำเร็จหรือผ่านการรับรองสำหรับปริญญาตรีการบินหรือปริญญาตรีสาขาการจัดการการบินหรือเทียบเท่าหรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย B- ในเอกสารระดับสูงสุด

ความต้องการภาษาอังกฤษ

คุณต้องมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TOEFL) ต่ำสุด 575 หรือสูงกว่า
  • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำ (IELTS) ที่ระดับคะแนน 6.5 (ไม่มีวงดนตรีต่ำกว่า 6.0) หรือ
  • คุณสมบัติเทียบเท่า

หมายเหตุ: ยกเว้นผลการดำเนินงานของ GCE O-level ผลการค้นหาอื่น ๆ ที่มีอายุมากกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอจะไม่ได้รับการยอมรับ

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 2 หลักสูตรที่เสนอโดย Singapore Aviation Academy »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Duration
นอกเวลา
Deadline
ขอรายละเอียด
for Jul-Nov semester. 1 December for Feb-Jun semester.
ขอรายละเอียด
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
วันหมดเขตรับสมัคร
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
for Jul-Nov semester. 1 December for Feb-Jun semester.
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
for Jul-Nov semester. 1 December for Feb-Jun semester.
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ