ปริญญาโทด้านการจัดการและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายซึ่งมีความสนใจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและโครงการหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่ต้องมีการรวมตัวกันของตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับบริหารและระดับบริหาร ดำเนินการด้านเทคนิคหรือการจัดการและตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการฝึกอบรมวิชาชีพของพวกเขาอาจอยู่ในด้านวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมเกษตรป่าไม้ธรณีวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง .

  • คุณสามารถกำหนดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการผลิตในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการที่ได้รับการยอมรับ
  • จะรู้ถึงทางเลือกของการรับรองเพื่อแสดงและตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องของกระบวนการผลิตและระบบการรักษา
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการกำจัดของเสียอันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข้อดีที่แตกต่าง

เครดิตโดยตรงโดยไม่มีดอกเบี้ย

ข้อตกลงที่เซ็นสัญญากับมูลนิธิการศึกษาช่วยให้สามารถเข้าถึงเครดิตโดยตรงโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและมีระเบียบแบบแผนน้อยมาก

ทุนการศึกษา

ข้อตกลงที่ลงนามกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาช่วยให้ได้รับประโยชน์จากทุนการศึกษาบางส่วน

ครูนานาชาติ

ทีมอาจารย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิถีแห่งชาติ ครูคนละคนต่อหนึ่งเรื่อง

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

นักเรียนได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากครูและทุกพื้นที่บริการของสถาบัน

เลือกเวลาและสถานที่ศึกษา

กิจกรรมทางวิชาการได้รับการพัฒนาผ่าน Virtual Campus ในเวลาและสถานที่ที่คุณต้องการ

รูปแบบการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ขึ้นอยู่กับความสามารถทุกกิจกรรมทางวิชาการ (การกำหนดข้อสอบการวิเคราะห์กรณีศึกษาการปรึกษา ฯลฯ ) ได้รับการพัฒนาผ่านมหาวิทยาลัยเสมือนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนmba

หลักสูตรที่สอนใน:
สเปน

ดูอีก 3 หลักสูตรที่เสนอโดย Universidad Arturo Prat »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
Price
6,980 USD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ