อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ - การตลาดระหว่างประเทศ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิตจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะทัศนคติและค่านิยมในการจัดการทรัพยากรในบริบทของการจัดการด้านเทคโนโลยีมนุษย์และกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

โปรไฟล์ระดับมืออาชีพมีจุดมุ่งหมายเพื่อการก่อตัวของผู้บริหารที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ที่ใช้ทักษะการบริหารจัดการกระบวนการของสถาบันในแบบที่ดีที่สุดสามารถกำหนดใช้ประเมินและทำนายการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ในการมีส่วนร่วมในระยะสั้น ผู้บริหารที่มีความสามารถในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

ด้วยวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และการเตรียมความพร้อมเชิงทฤษฎีการปฏิบัติและความรู้ด้านการบริหารและความเป็นผู้นำระดับแนวหน้าเพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆของภาคเศรษฐกิจการออกแบบและการใช้กลยุทธ์ภายในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

จ่าหน้าถึง

ผู้ที่มีความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดริเริ่มในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศของการแข่งขันโดยมีค่านิยมและความต้องการในการปรับปรุงส่วนบุคคลและสถาบันการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและการโต้ตอบกับทีมงานเพื่อระบุแนวทางที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความสนใจในพื้นที่การบริหาร
 • ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงที่สนใจในการพัฒนาทักษะการบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ของสถาบันภาครัฐและเอกชนที่สนใจในการพัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับการบริหาร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยินดีที่จะทำงานเป็นทีม
 • ผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงวิเคราะห์ยินดีที่จะตรวจสอบ

หลักสูตร

Tetramestre แรก

 • สถิติสำหรับธุรกิจ
 • บัญชีบริหาร
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์

Tetramestre สอง

 • วิธีการเชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจ
 • เศรษฐกิจสำหรับการตัดสินใจทางปกครอง
 • ระบบสารสนเทศทางการเงิน

Tetramestre ที่สาม

 • กลยุทธ์โลจิสติกส์
 • วิชาเลือก
 • การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์

Tetramestre สี่

 • วิชาเลือก
 • การวิจัยตลาดต่างประเทศ
 • เรื่องเฉพาะทางการค้าระหว่างประเทศ

Tetramestre ลำดับที่ห้า

 • กลยุทธ์และนโยบายการบริหาร
 • กลยุทธ์สำหรับโลกาภิวัฒน์

วิชาเลือก

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
 • กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ
 • สัมมนาเรื่องการจ้างงาน
 • ความเป็นผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนาองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรที่สอนใน:
สเปน

ดูอีก 6 หลักสูตรที่เสนอโดย Universidad Regiomontana »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 13, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
กรกฎาคม 2019
Duration
ขอรายละเอียด
นอกเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

กรกฎาคม 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ