หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตร MBA และ EMBA ออนไลน์

หลักสูตร MBA และ EMBA ออนไลน์ ออกแบบมาสำหรับบุการพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจ และจัดสอนโดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจชั้นนำทั่วโลก

ธุรกิจหลักสูตรออนไลน์มีให้เลือกศึกษามากมายและมีจัดสอนในหลายประเทศ หลักสูตรที่นิยมมากที่สุดคือ ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, ผู้ประกอบการ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, การเป็นผู้นำ และการจัดการโครงการ

ความแตกต่างหลากหลายของธุรกิจหลักสูตรออนไลน์ อาจทำให้คุณท้อ - อย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มการค้นหาธุรกิจหลักสูตรออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด ที่แสดงด้านล่างนี้

MBA ออนไลน์ ที่เพิ่มใหม่

Royal Roads University

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจสาขาบริหาร

กรกฎาคม 10, 2018
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์เชิงพาณิชย์ในปัจจุบันที่เน้นทั่วโลกคุณจำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ใน Executive Management จะช่วยตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจปัจจุบันด้วยการพัฒนาจิตใจที่มีความยืดหยุ่นพร้อมกับสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สังเคราะห์แผนกลยุทธ์และใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ… [+] [-]

Geneva Business School Barcelona Campus

MBA ออนไลน์ - การจัดการระหว่างประเทศ

มิถุนายน 21, 2018
โปรแกรมออนไลน์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภูมิทัศน์ทางธุรกิจแบบไดนามิกและทั่วโลกในปัจจุบัน

Institut Supérieur de Marketing du Luxe - SUP de LUXE

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและผู้ประกอบการในยุคดิจิตอล

มิถุนายน 24, 2018
ภาค Luxury มีนวัตกรรมในการจัดการและการตลาดเป็นเวลาหลายทศวรรษ

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ธุรกิจศึกษาทางออนไลน์คืออะไร?

ธุรกิจศึกษาทางออนไลน์ เป็นหลักสูตรด้านวิชาการที่จัดสอนโดยโรงเรียนธุรกิจชั้นนำทั่วโลกผ่านทาง e-learning และอินเทอร์เน็ต ขอบข่ายด้านธุรกิจที่สำคัญประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาธุรกิจทางออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านการเงิน, การตลาด, พฤติกรรมองค์การและการบัญชี ขอบข่ายด้านธุรกิจที่สำคัญประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาธุรกิจทางออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านการเงิน, การตลาด, พฤติกรรมองค์การและการบัญชี หลักสูตรธุรกิจศึกษาออนไลน์ มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท

จะได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาปริญญาออนไลน์ด้านธุรกิจ?
ธุรกิจศึกษาทางออนไลน์ไม่เพียงแต่ให้นักศึกษามีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลือกอาชีพของพวกเขา แต่ยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา, เผชิญความท้าทายและการตัดสินใจ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรธุรกิจศึกษาทางออนไลน์มีโอกาสที่ดีกว่า ที่ได้รับการจ้างงานหรือการส่งเสริมจากองค์กรชั้นนำในภาครัฐหรือภาคเอกชน นอกจากนี้ รูปแบบออนไลน์ของหลักสูตรธุรกิจที่ทันสมัย ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และได้ประสบการณ์สื่อสารทางการศึกษา นักศึกษาจะได้ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์และกลุ่มเพื่อนผ่านทางวีดีโอและการประชุมทางไกล, อีเมล และโปรแกรม e-learning อีกประโยชน์ที่สำคัญคือ การศึกษาออนไลน์นั้นเหมาะสมกับตารางเวลาของใครหลายๆ คน ที่สามารถใช้เวลาศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา

เราศึกษาอะไรบ้างในหลักสูตรปริญญาธุรกิจทางออนไลน์?
หลักสูตรธุรกิจทางออนไลน์มีหลากหลายสาขาวิชาและประเภทหลักสูตรที่แตกต่างกันไป นักศึกษาสามารถศึกษาการบริหารจัดการโครงการ, แฟชั่นค้าปลีก, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์, การดูแลสุขภาพ, การธนาคาร, ภาวะความเป็นผู้นำและอื่นๆ หลักสูตรปริญญา MBA และ EMBA ยังสามารถศึกษาผ่านทางออนไลน์ได้ที่โรงเรียนธุรกิจชั้นนำทั่วโลก หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจเหล่านี้ บางหลักสูตรก็มีเนื้อหาที่กว้าง ในขณะที่บางหลักสูตรออกแบบมาเฉพาะสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจ

การศึกษาปริญญาธุรกิจทางออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ค่าใช้จ่ายของการศึกษาปริญญาด้านธุรกิจ จะมีค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนธุรกิจ หากทำการติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง คุณจะสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่นค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมด และรายละเอียดของค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาปริญญาด้านธุรกิจ ราคาของการศึกษาปริญญาธุรกิจทางออนไลน์มีค่าใช้จ่ายของหลักสูตรพอๆ กับ หลักสูตรในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามนักศึกษาออนไลน์อาจประหยัดเงินได้ จากการที่ไม่ต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งสำคัญที่จะติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของหลักสูตรธุรกิจ ที่สนใจ

การพัฒนาอาชีพด้านใดที่สามารถคาดหวังจะได้รับจากการศึกษาปริญญาธุรกิจทางออนไลน์?
ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาธุรกิจทางออนไลน์รายงานว่า มีการพัฒนาในอาชีพที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษา จากสถิติแสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษา จากบางหลักสูตรปริญญาทางธุรกิจ (เช่น MBA และ EMBA) ได้รับโอกาสในการพิจารณาสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง, การยกระดับในการทำงานให้มีความคล่องตัว และมีการเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายของการเป็นผู้นำและ/หรือผู้ประกอบการ

มีความต้องการอะไรบ้างสำหรับการศึกษาปริญญาธุรกิจทางออนไลน์?
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการศึกษาปริญญาธุรกิจทางออนไลน์ขึ้นอยู่กับหลักสูตร ตัวอย่างเช่น การศึกษาหลักสูตรปริญญาธุรกิจทางออนไลน์ส่วนใหญ่ นักศึกษาต้องมีค่าเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่ต้องการจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี, พิสูจน์ความสามารถในการใช้ภาษาและแสดงผลคะแนนจากการสอบเข้าระดับบัณฑิตศึกษาเช่น GMAT หรือ GRE เมื่อได้เข้าไปศึกษาหลักสูตรปริญญาธุรกิจทางออนไลน์ นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและทำการประเมินผล นักศึกษาธุรกิจจำนวนมากใช้โอกาสที่ได้รับจากโรงเรียนธุรกิจของพวกเขา เข้ารับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงผ่านการฝึกงาน บางโรงเรียนยังต้องการให้นักศึกษาทำการวิจัยอิสระและส่งวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการศึกษา

เข้ารับการศึกษาปริญญาธุรกิจออนทางไลน์ได้ที่ใดบ้าง?
หลักสูตรปริญญาธุรกิจทางออนไลน์ มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจทั่วโลกในประเทศ: สหรัฐอเมริกา, สเปน, โปแลนด์, สหราชอาณาจักร, สวิสเซอร์แลนด์, เคนยา, แอฟริกาใต้, รัสเซีย, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, เบลเยียม, ตุรกี, คอสตาริกา, โคลัมเบียเปรูและบราซิล เป็นต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาธุรกิจทางออนไลน์ในประเทศเหล่านี้ และติดต่อหน่วยงานรับสมัครของโรงเรียนที่คุณสนใจได้โดยตรง