Read the Official Description

หลักสูตร 30 ชั่วโมง ออนไลน์ MBA - Finance / Accounting เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการออกแบบเพื่อความเกี่ยวข้องในโลกธุรกิจปัจจุบัน คุณจะได้รับประโยชน์จากทักษะขั้นสูงในด้านความเข้มข้นที่คุณเลือกมุ่งเน้นการฝึกอบรมเน้นผลลัพธ์การเป็นผู้นำกับองค์กรในโลกแห่งความเป็นจริงและเครื่องมือจำลองกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริงทุกอย่างในราคาที่เหมาะสมมาก

ACBSP Accredited MBA ออนไลน์ยังมีตัวเลือกการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ 100% แบบออนไลน์หรือแบบออนไลน์และภายในวิทยาเขต ไม่มีข้อบังคับในการบังคับบุคคลโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ

MBA ออนไลน์มีหลักสูตรเฉพาะทางมากมาย ได้แก่ Cyber ​​Policy, Cyber ​​security, Finance / Accounting , Health Care Management, Insurance และ Risk Management และเป็นทางเลือกทั่วไปที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองได้


MBA - Finance / Accounting: จัดเตรียมผู้จัดการให้เข้าใจถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับการทำกำไรและการเติบโตรวมถึงแนะนำเรื่องบัญชีบริหารและปัญหาร่วมสมัยในการจัดการต้นทุน คุณจะสามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินอย่างเชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท และมีประสบการณ์ในการใช้โมเดลและเครื่องมือทางการเงินในโลกแห่งความจริง

Program taught in:
อังกฤษ
Utica College Online

See 36 more programs offered by Utica College Online »

Last updated October 8, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
พฤษภาคม 2019
ส.ค. 2019
Duration
นอกเวลา
By locations
By date
Start Date
พฤษภาคม 2019
End Date
เม.ย. 30, 2021
Start Date
ส.ค. 2019
End Date
กรกฎาคม 31, 2021
Start Date
ม.ค. 2020
End Date
ธ.ค. 31, 2020

พฤษภาคม 2019

Location
Application deadline
End Date
เม.ย. 30, 2021

ส.ค. 2019

Location
Application deadline
End Date
กรกฎาคม 31, 2021

ม.ค. 2020

Location
Application deadline
End Date
ธ.ค. 31, 2020
อื่นๆ