ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ออนไลน์)

Universidad Tecmilenio

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ออนไลน์)

Universidad Tecmilenio

eng

รายละเอียดของบัณฑิต

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมระบบคุณสามารถใช้ความรู้และพัฒนาตนเองใน:

  • พื้นที่การผลิตการบริหารโครงการการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพของ บริษัท
  • บริษัท ในอุตสาหกรรมยานยนต์การก่อสร้างการผลิตและการบริการ
  • ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ
  • โลกแห่งการเป็นผู้ประกอบการเมื่อสร้าง บริษัท ของคุณเอง

ใบรับรองอาชีพของคุณ

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เสนอกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานการจัดการคลังสินค้าที่ดีที่สุดและการควบคุมสินค้าคงเหลือและบูรณาการระบบข้อมูลที่ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อและตัวชี้วัดคุณภาพ

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

วิเคราะห์คุณลักษณะและจุดแข็งของผู้นำและเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรด้วยการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

สร้างแนวคิดทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบธุรกิจที่ทำกำไรและน่าสนใจสำหรับตลาดและนักลงทุน

ระบบการผลิต

พัฒนาแผนการบริหารจัดการระบบการผลิตการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

คุณภาพรวม

ออกแบบและจัดทำเอกสารการดำเนินการปรับปรุงให้เป็นกระบวนการเฉพาะโดยใช้ Six Sigma methodology และ lean manufacturing เพื่อควบคุมความผันแปรและลดของเสีย

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • สเปน


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 18, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
Locations
เม็กซิโก - Mexico Online
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
เม็กซิโก - Mexico Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด