ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ (อาชญวิทยาวิทยา)

The Open University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ (อาชญวิทยาวิทยา)

The Open University

นี่เป็นหนึ่งในหลายเส้นทางที่เชี่ยวชาญใน BA (Honours) Social Sciences (R23) degree ของเรา ครึ่งหนึ่งของการศึกษาของคุณจะอยู่ในสหวิทยาการสังคมศาสตร์ อีกครึ่งหนึ่งคุณจะได้เรียนรู้ว่าอาชญาวิทยาช่วยให้เราเข้าใจถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมความขัดแย้งทางสังคมความยุติธรรมทางอาญาและการกำหนดอาชญา

เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับปริญญาคุณจะสามารถใช้ทฤษฎีทางอาญาและสังคมวิเคราะห์ความหลากหลายของหลักฐานรวมทั้งข้อมูลทางสถิติอาร์กิวเมนต์ปัจจุบันเขียนอย่างชัดเจนและทำการวิจัยของคุณเอง - เปิดโอกาสการจ้างงานในภาคเอกชนองค์กรภาครัฐและภาคสมัครใจ .

คุณสมบัติเด่นของหลักสูตร

 • เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์สาขาวิชาสหสาขาวิชาชีพ
 • สำรวจปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงโดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านอาชญาวิทยาและสังคมที่ทันสมัยโดยเฉพาะ
 • รับปริญญาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานในระบบยุติธรรมทางอาญาและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและความยุติธรรมทางสังคม
 • มีทักษะในการถ่ายทอดที่แข็งแกร่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานที่ทำงาน

รายละเอียดหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญานี้มี 3 ขั้นตอนประกอบด้วย 120 หน่วยกิต

 • คุณจะเริ่ม ขั้นตอนที่ 1 ด้วยโมดูลทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นและสำรวจปัญหาที่สังคมเผชิญหน้ากัน
 • ต่อจาก ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ครึ่งการศึกษาของคุณจะอยู่ในสหวิทยาการสังคมศาสตร์ อีกครึ่งหนึ่งคุณจะสำรวจว่าอาชญาวิทยาสามารถตอบสนองความท้าทายที่สำคัญได้อย่างไรเช่นรูปแบบของอาชญากรรมและความผิดปกติทางสังคมความยุติธรรมของเยาวชนและการสลายครอบครัวและชุมชน

ข้อกำหนดในการเข้า

ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการสำหรับคุณสมบัตินี้

ที่ The Open University เชื่อว่าการศึกษาควรเปิดกว้างสำหรับทุกคนดังนั้นเราจึงให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงแก่ทุกคนที่ปรารถนาจะตระหนักถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาและปฏิบัติตามศักยภาพของพวกเขา

แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการเข้าเรียน แต่ก็มีทักษะบางอย่างที่คุณต้องประสบความสำเร็จ หากคุณไม่พร้อมสำหรับการศึกษาของ OU เราสามารถแนะนำคุณไปยังแหล่งข้อมูลที่พร้อมให้คุณซึ่งหลายแห่งมีให้บริการฟรี

ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

นายจ้างให้ความสำคัญกับทักษะด้านต่างๆของสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก ความสามารถในการทำงานในสาขาวิชาที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณได้รับทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้รวมถึงความสามารถในการ:

 • ตีความวิเคราะห์และประเมินหลักฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • ใช้การเรียนรู้กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
 • สื่อสารกับผู้ชมได้หลากหลายโดยใช้สื่อต่างๆ
 • ใช้การปฏิบัติดิจิตอลแบบต่างๆเพื่อค้นหาใช้และสร้างข้อมูล
 • เรียนรู้ด้วยตนเองและวางแผนดำเนินการและนำเสนอผลงานที่เป็นอิสระ
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ร่วมกัน

เกี่ยวข้องกับอาชีพ

ปริญญาด้านสังคมศาสตร์สามารถนำไปสู่การจ้างงานในภาครัฐภาคเอกชนและภาคสมัครใจ ธุรกิจองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษาต้องจัดการกับปัญหาทางสังคมมากขึ้นและให้ความสำคัญกับทักษะที่บัณฑิตทางสังคมศาสตร์สามารถให้ได้ทำให้การศึกษาในระดับนี้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่หลากหลายรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคม แรงงาน, การกุศล, การสื่อสารมวลชนและเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน คุณสามารถใช้ BA (Hons) Social Sciences เพื่อศึกษาต่อในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ
The Open University

อัพเดทล่าสุดวันที่ June 19, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
4 - 16 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศอังกฤษ - Milton Keynes, England
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
ประเทศอังกฤษ - Milton Keynes, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด