ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)

The Open University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)

The Open University

บทบาทนักบัญชีเล่นในองค์กรอย่างไร? ข้อมูลประเภทใดที่พวกเขาทำงานและผลงานของพวกเขาและข้อมูลที่พวกเขาผลิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและกิจกรรมประจำวันขององค์กรอย่างไร

ในเส้นทางผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารธุรกิจ (Q1) คุณจะพัฒนามุมมองแบบสหวิทยาการในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจและสร้างความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบัญชีการเงินและการจัดการ คุณจะมีทักษะที่จำเป็นในการใช้และประยุกต์ใช้เทคนิคและแนวคิดด้านบัญชีในที่ทำงานและได้รับการรับรองโดยหน่วยงานบัญชีมืออาชีพสำหรับบางส่วนของคุณสมบัติของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของหลักสูตร

 • พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจและองค์ประกอบหลักของพวกเขา
 • พัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้และประเมินเทคนิคและแนวคิดด้านการบัญชีการเงินและการจัดการ
 • ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงการศึกษากับประสบการณ์ของคุณเองได้
 • จัดเตรียมโอกาสในการจ้างงานให้กับทุกภาคส่วน

รายละเอียดหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญานี้มี 3 ขั้นตอนประกอบด้วย 120 หน่วยกิต

 • คุณจะเริ่มขั้นตอนที่ 1 โดยใช้โมดูลและโมดูลการจัดการธุรกิจเบื้องต้น 60 เครดิต
 • หลังจากนั้นสำหรับเครดิต 300 หน่วยที่เหลือคุณจะรวมการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการด้วยการปฏิบัติและกลยุทธ์การบัญชีการเงินและการจัดการเพื่อให้คุณมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพทางธุรกิจและการเงิน

ข้อกำหนดในการเข้า

ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อศึกษาคุณสมบัตินี้

ภายใน BA (เกียรตินิยม) Business Management มีตัวเลือกในการศึกษาโมดูลคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นโมดูลที่เหมาะสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชื่อมั่นของคุณกับคณิตศาสตร์

ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

หลักสูตรระดับนี้จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาชุดทักษะที่มีมูลค่าสูงแก่นายจ้างรวมทั้งความสามารถในการ:

 • เข้าใจถึงหน้าที่สำคัญทางธุรกิจเช่นการตลาดทรัพยากรมนุษย์การจัดการข้อมูลบัญชีและการเงินและการดำเนินงานในบริบทขององค์กรและสังคมที่กว้างขึ้น
 • รวมข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลและข้อสมมุติฐานในการตั้งคำถาม
 • วาดร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลอย่างจริงจัง
 • เข้าใจถึงลักษณะของทักษะและพฤติกรรมการเป็นผู้นำในองค์กร
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนและถูกต้องกับผู้อื่น
 • ใช้ไอซีทีเพื่อการวิจัยระบุและนำเสนอข้อมูล
 • จัดการเวลาและรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองของคุณเอง

เกี่ยวข้องกับอาชีพ

ทักษะและความรู้ที่คุณจะพัฒนาขึ้นโดยการศึกษาในระดับนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำตามเส้นทางการทำงานได้หลายรูปแบบและได้รับการยอมรับจากนายจ้างว่ามีค่าที่ดีในการทำงานในด้านการจัดการและธุรกิจ คุณสมบัติในการจัดการธุรกิจอาจนำไปสู่โอกาสในหลากหลายสาขาเช่น

 • กลางและระดับสูงในทุกภาคส่วน
 • โฆษณาและการตลาด
 • การทำบัญชี
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ธนาคารรวมทั้งวาณิชธนกิจ
 • การขายและการขายปลีก
 • การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
 • ธุรกิจสื่อสารมวลชน
 • การขนส่งและการขนส่ง
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ
The Open University

อัพเดทล่าสุดวันที่ June 19, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
3 - 16 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศอังกฤษ - Milton Keynes, England
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
ประเทศอังกฤษ - Milton Keynes, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด