Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 4 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ไวยากรณ์ 2024

4 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ไวยากรณ์ 2024

ภาพรวม

การศึกษาไวยากรณ์อาจมุ่งเน้นไปที่กฎของภาษาอังกฤษและให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง นักวิชาการอาจใช้ความรู้นี้เพื่อการเรียนรู้ภาษาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • การศึกษาองค์ประกอบ
  • ไวยากรณ์
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (4)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน