Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ โลหะวิทยา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วัสดุศาสตร์
  • โลหะวิทยา
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ โลหะวิทยา

โลหะวิทยาเรียกว่าการศึกษาของโลหะและสมบัติของพวกเขา อาจเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่นฟิสิกส์และเคมี นักศึกษาที่สนใจในสาขานี้อาจได้รับปริญญาที่สูงขึ้นเพื่อเป็นวิศวกรหรือมีอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม