Keystone logo

3 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ โภชนาการ โภชนาการ โภชนาการบำบัด 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • โภชนาการ
  • โภชนาการ
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ โภชนาการ โภชนาการ โภชนาการบำบัด

โปรแกรมโภชนาการบำบัดได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนนักเรียนถึงวิธีการใช้โภชนาการเพื่อรักษาโรค ระหว่างการบรรยายและการวิจัย นักเรียนอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวเวชศาสตร์ หลักธรรมชาติบำบัด อาหารเป็นยา และการจัดการโรค