อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

นอกจากหลักสูตร Natural Health Practitioner แล้ว Homeopath ยังได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านในด้าน homeopathy และ biotherapies ด้วยความรู้นี้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถดำเนินการรักษาในเชิงลึกของโรคเรื้อรังและปัญหาการทำงานได้

โปรแกรมนี้รวมถึงภูมิหลังด้านสุขภาพตามธรรมชาติเต็มรูปแบบรวมถึงสามหลักสูตรที่อุทิศให้กับยาชีวจิตในระหว่างที่นักเรียนจะใช้วัสดุทางการแพทย์และความรู้ที่ได้รับในการพัฒนาความสามารถในการกำหนดแก้ไข homeopathic หลักสูตรที่สี่สำหรับ Homeopaths ทั้งหมดครอบคลุมวิธีการเสริมเช่นการระบายน้ำ, การบำบัด, สายพันธุ์วัคซีนและเกลือทางชีวเคมี หลักสูตรสุดท้ายมีผู้ปฏิบัติในอนาคตดำเนินการกรณีศึกษาทางคลินิกหลายกรณี

หลักสูตรการศึกษาทางไกลนี้สามารถเติมเต็มด้วยประกาศนียบัตรปริญญาโทสาขา Homeopathy

หมายเหตุ: หากคุณมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทย์ธรรมชาติหรือปริญญาแพทย์ (MD) คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับหลักสูตร Homeopathic Practitioner

 • วิชาบังคับก่อน: Human Anatomy

* ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานด้านกายวิภาคของมนุษย์

 • รหัสอ้างอิง: HO600
 • เวลาศึกษา: 1395
 • เครดิต: 93
 • การรับรอง: ประกาศนียบัตรผู้ให้การรักษา Homeopathic
 • ค่าเล่าเรียน: $ 10044 CAN | $ 8370 USD | € 7998 ยูโร

โอกาส

Homeopath สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมวิชาชีพหรือองค์กร เขาหรือเธอสามารถทำงานในคลินิกหรือการปฏิบัติส่วนตัวให้สัมมนาสำหรับโรงเรียนหรือสมาคมเขียนบทความทำหน้าที่เป็นครูสอนพิเศษในโรงเรียนหรือจัดการศูนย์สุขภาพ

หลักสูตร

 • หลักสูตร 122 สุขอนามัยที่สำคัญ
 • หลักสูตร 131 The Pillars of Health
 • วิชาที่ 142 พื้นฐานโภชนาการ
 • วิชาที่ 151 ประวัติศาสตร์และฐานราก
 • หลักสูตร 214 ยาการทดสอบภาวะฉุกเฉิน
 • สนาม 225 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • หลักสูตร 231 สุขศึกษา
 • หลักสูตร 244 Energetics Approaches
 • วิชา 343 การเผาผลาญและโภชนาการ
 • วิชา 351 การรักษาด้วยการคืนสภาพ (Regenerative Cure)
 • หลักสูตร 352
 • วิชา 445 แนวทาง Orthomolecular
 • วิชาที่ 470 Biotherapies and Homeopathy
 • วิชา 471 ธรรมชาติบำบัด: ศิลปะการบำบัด
 • หลักสูตร 472 Homeopathy
 • วิชา 473 ธรรมชาติบำบัดและภูมิประเทศทางชีวภาพ
 • หลักสูตร 820 ศึกษากรณีศึกษาด้านสุขภาพ
 • 923 กรณีศึกษากรณีศึกษาทางคลินิก
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
ฝรั่งเศส

ดูอีก 4 หลักสูตรที่เสนอโดย Alternative Medicine College of Canada »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ March 10, 2019
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
1395 
นอกเวลา
Price
10,044 CAD
$ 10044 CAN | $ 8370 USD | € 7998 EURO
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ