Keystone logo

12 ออนไลน์ โปรแกรม ใน โบราณคดี 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • มนุษยศาสตร์ศึกษา
 • โบราณคดี
สาขาการศึกษา
 • มนุษยศาสตร์ศึกษา (12)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

   ออนไลน์ โปรแกรม ใน โบราณคดี

   การศึกษาอารยธรรมที่ผ่านมาผ่านทางโครงสร้างและสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขารวมทั้งซากทางกายภาพ, งานศิลปะ, เครื่องมือและวัตถุทางศาสนาเพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพวกเขาเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องของโบราณคดี นักเรียนอาจมีความเชี่ยวชาญในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ระยะเวลาหรือประเภทของสังคม