Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ หลายรายการ ออนไลน์ โปรแกรม ใน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2023

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2023

ภาพรวม

โปรแกรม ICT อาจเตรียมนักวิชาการสำหรับการประกอบอาชีพในโลกธุรกิจโดยสอนให้พวกเขาแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT มักมีความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม และอื่นๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง