Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน เทคโนโลยีการดนตรี 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ศิลปะการแสดง
  • ดนตรี
  • เทคโนโลยีการดนตรี
สาขาการศึกษา
  • ศิลปะการแสดง (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน เทคโนโลยีการดนตรี

    ผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการเป็นนักแสดงนักดนตรีผู้ผลิตและผู้บริหารอาจได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เทคโนโลยีเพลง นักเรียนในสาขานี้ได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมเสียงและประยุกต์ใช้โดยการผสมและควบคุมแทร็คดิบด้วยซอฟต์แวร์การผลิตเพลง