Keystone logo

12 ออนไลน์ โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เคมี 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • เคมี
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (12)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เคมี

วิชาเคมีเป็นศาสตร์ทางกายภาพ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติต่างๆ ของสสาร บางหัวข้อในวิชาเคมี ครอบคลุมเรื่องการก่อตัวของพันธะเคมี, สมบัติของอะตอมและแรงระหว่างโมเลกุลที่ทำให้เกิดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์