ONLINESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

Advanced Diploma คือหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ในด้านที่สนใจ การได้รับ Advanced Diploma ช่วยให้นักเรียนมีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพที่ต้องการหรือเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสาขาที่ตนเลือก

นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรู้วิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติอาจต้องการที่จะใช้เวลาเรียนในระบบอัตโนมัติ โปรแกรมมักจะมุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆเช่นระบบไฟฟ้า, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กำลังของของไหลควบคุมกระบวนการและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ออสเตรเลียเป็นประเทศเกาะและทวีปของซีกโลกใต้ใน SW แปซิฟิกรัฐสมาชิกของเครือจักรภพ

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

2 ผลการค้นหาสำหรับ การวางระบบอัตโนมัติ, ออสเตรเลีย Filter

52684WA อนุปริญญาขั้นสูงสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (E&I) สำหรับโรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซ

Engineering Institute Of Technology
อนุปริญญาชั้นสูง
<
นอกเวลา
<
18 เดือน
อังกฤษ
ออนไลน์

โปรแกรมออนไลน์สด 18 เดือนนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือวัดหลักเพื่อยกระดับอาชีพของคุณ ...

อ่านเพิ่มเติม

52708WA อนุปริญญาขั้นสูงของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

Engineering Institute Of Technology
อนุปริญญาชั้นสูง
<
นอกเวลา
<
18 เดือน
อังกฤษ
ออนไลน์

ได้รับความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทักษะหลากหลายตั้งแต่เครื่องมือการควบคุมอัตโนมัติและกระบวนการการสื่อสารข้อมูลอุตสาหกรรมการจัดโครงแบบโร ...

อ่านเพิ่มเติม