Read the Official Description

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คืออะไร?

คุณสมบัตินี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่จำเป็นในการวางแผนและออกแบบโซลูชันฐานข้อมูลที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจและการรับรองเพื่อพิสูจน์ทักษะเหล่านั้นแก่นายจ้างที่มีศักยภาพ

การสอบมีกำหนดเวลา 90 นาทีและมีคำถามทั้งหมด 50 คำถาม ผู้สมัครต้องได้คะแนนต่ำสุดถึง 75%

  • บทนำสู่ฐานข้อมูล
  • การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ
  • ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  • การออกแบบฐานข้อมูลทางกายภาพ
  • การวางแผนฐานข้อมูล
  • Structured Query Language (SQL)
  • ภาพรวมของวิธีการออกแบบฐานข้อมูล
  • พีชคณิตเชิงสัมพัทธ์
  • normalization
  • การทำธุรกรรมและการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล

สำหรับใคร?

แพคเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกงานในที่ทำงานปัจจุบันหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพในการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล

ความต้องการ

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรนี้ แต่ขอแนะนำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหน้าที่ของฐานข้อมูลและความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ทำเครื่องหมายหลักสูตรนี้นอกเหนือ?

ผู้เข้าสอบที่ผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถทำหน้าที่ในบทบาทเช่นผู้พัฒนาฐานข้อมูลผู้ดูแลฐานข้อมูลและผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน หลักสูตรนี้ยังไปควบคู่กับโปรแกรมการฝึกอบรม CIW อื่น ๆ รวมทั้งคุณสมบัติฐานข้อมูลเพิ่มเติม

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ขอข้อมูล?

เมื่อคุณได้รับการสอบถามแล้วคุณจะได้รับการติดต่อจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการได้

Program taught in:
อังกฤษ

See 173 more programs offered by E-Careers »

Last updated June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
Open Enrollment
Duration
ขอรายละเอียด
นอกเวลา
Price
595 GBP
อื่นๆ