หลักสูตร: ภาวะผู้นำทางการเกษตรในระดับน้อย

Texas Tech University Worldwide eLearning

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตร: ภาวะผู้นำทางการเกษตรในระดับน้อย

Texas Tech University Worldwide eLearning

ภาวะผู้นำทางการเกษตรที่ไม่รุนแรง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Texas Tech University) เปนผูนําไมเปนผูนําทางการเกษตรในแบบออนไลน์

ภาพรวมโครงการ

ความเป็นผู้นำด้านการเกษตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทำงานด้านต่างๆทั้งในภาครัฐ (ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายหน่วยงานด้านการเกษตร) หรือภาคเอกชน (การฝึกอบรมและพัฒนาการจัดการหรือการขายในภาคเกษตรกรรมอาหารและอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติ)

ขั้นตอนการสมัคร

ในการติดตามผู้เยาว์ด้านความเป็นผู้นำด้านการเกษตรนักเรียนควรติดต่อที่ปรึกษาทางวิชาการก่อน ทั้งที่ปรึกษาทางวิชาการและที่ปรึกษาในศูนย์บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะทำงานร่วมกับนักเรียนเพื่อทำกระบวนการที่จำเป็นในการประกาศผู้เยาว์

ข้อกำหนดของโปรแกรม

 • 18 ชั่วโมงเครดิตรวม

หลักสูตรที่จำเป็น:

 • AGSC3301
 • อายุ 3315
 • AGED 3314 หรือ AGED 4308

สามารถเลือกเรียนเก้าชั่วโมงเพิ่มเติมจากคอร์สต่อไปนี้:

 • ACOM 2301
 • ACOM 2302
 • ACOM 3300
 • อายุ 2300
 • อายุ 3330
 • AGED 4000 (3 ชั่วโมงเท่านั้น)
 • อายุ 4303
 • AGED 4309

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ
Texas Tech University Worldwide eLearning

อัพเดทล่าสุดวันที่ April 24, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
18 
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - USA Online
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - USA Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด