หลักสูตรวิปัสสนา: การฟื้นฟูและออกแบบเมือง, ออนไลน์

กำหนดเวลาและระยะเวลาในแบบของคุณ

20 ชั่วโมง 2 เครดิต

ค่าใช้จ่าย: 90 ยูโรลงทะเบียนสามัญ นักศึกษามหาวิทยาลัย 60 คน<span translate=MADIN USAL" title="MADIN USAL" />

การลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยซาลามันกา

Certificate: ประกาศนียบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัย Salamanca จะออกทุกสองเดือน

โครงการ

  1. บทนำสู่การฟื้นฟูเมือง
  2. ข้อบังคับเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมือง
  3. กรณีศึกษาการฟื้นฟูเมือง
  4. การรับรู้และการออกแบบเมือง
หลักสูตรที่สอนใน:
  • สเปน

ดูอีก 9 หลักสูตรที่เสนอโดย MADIN USAL »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Duration
20 
นอกเวลา
Price
90 EUR
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ