Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สื่อสิ่งพิมพ์ 2024

2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สื่อสิ่งพิมพ์ 2024

ภาพรวม

โปรแกรมที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ นักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงและได้รับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียน การแก้ไข การออกแบบและการตลาดสำหรับอาชีพในสาขานี้

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • สื่อ
  • สื่อสิ่งพิมพ์
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง